Albania

- Kupno-sprzedaż nieruchomości

- Mieszkania, działki rolne, pod zabudowę

- Zarządzanie nieruchomościami

- Kompleksowa obsługa prawna

Polska

- Kupno-sprzedaż nieruchomości

- Mieszkania, działki rolne, pod zabudowę

- Mieszkania do wynajęcia

- Monitorowanie płatności za wynajem nieruchomości

- Kompleksowa obsługa prawna, porady prawne

II Inwestycje

- Pomoc i doradztwo przy zakładaniu działalności w Albanii/support and advice in creating a business

- Rejestracja biznesu w Albanii/register a business in Albania

- Uzyskiwanie koncesji/zezwoleń/receiving licences and permissions

- Wsparcie przy prowadzeniu istniejącego biznesu w Albanii/support in conducting existing business

Telefon

+ 48 880 627 009

Adres

Kazimierza Pułaskiego, 18/1B
Wroclaw, Poland